Var tillverkas Klippfast?

Klippfast tillverkas i Sverige i små kontrollerade serier.