På vilket sätt är Klippfast miljövänlig?

Genom att man inte behöver använda verktyg så riskerar man inte heller att skada de känsliga klipphällarna.