Vad ska man tänka på då man förtöjer med Klippfast?

Viktigt är att ”fingrarna” kommer helt ned i sprickan.
Se till att godset i Klippfast har ett stöd i klippan åt det håll båten ligger. Detta för att krafterna som båten utövar ska tas upp mellan klippan
och Klippfast.