Hur stor kraft rycker min båt med om det blåser upp?

Väldigt svårt att veta. Många faktorer spelar in:
vindfång på skrov och överbyggnad, hur mycket det blåser och hur exponerad båten är för vinden, var tyngdpunkten ligger i båten.
En segelbåt har sin tyngdpunkt under vattenytan – en motorbåt över.
Viktigt är att ha flera spring i land och att förtöjningarna kontrolleras noga. Rejält långa tampar i land avlastar dragkraften i förtöjningen. Någon form av ryckdämpning i eller på tampen är också en viktig åtgärd.