Kan Klippfast Mini användas till hur tunga båtar som helst?

Vid tilläggningar över natten rekommenderar vi Klippfast Mini till båtar upp till sju ton. Tyngre båtar bör använda Klippfast Maxi. Märk dock att både Mini och Maxi är säkrare än traditionella bergskilar.