Uthyrning

UTHYRNING

Våra produkter finns nu för uthyrning!


  • Alternativ 1

Ni sköter iläggning och upptagning av duken.


  • Alternativ 2

Vi lägger i duken och tar upp den på hösten samt vinterförvarar den.För mer info och priser vänligen kontakta oss.


Tel: 0730-336 054

Peter@marinprodukter.se


MARINPRODUKTER.SE © 2014


Peter Bjärsved, Marinprodukter


Tel: 0730-336 054

Peter@marinprodukter.se