Så fungerar det

SÅ FUNGERAR DET

Det geniala är oftast enkelt!


Våra produkter Cover och CoverRib förhindrar påväxt på båtbottnar.

Det innebär att båten inte behöver bottenmålas. • Varför blir det ingen påväxt på båtens skrov?

När båten kör upp på duken trycks duken ner och formar sig runt skrovet och allt ljus stängs ute.

Mellan båt och duk blir en tunn spalt av närings- och syrefattigt vatten.

För att havstulpaner, snäckor, alger etc ska kunna leva behövs ljus, näring och syre.


 • Inget ljus
 • Ingen näring
 • Inget syre


Därför växer inget på båten!Fördelar:

 • Svensktillverkad och patenterad produkt
 • Tids- och arbetsbesparande
 • Stor bränslebesparing   
 • Underlättar förtöjning
 • Bra för miljön


Dessutom behöver du inte exponeras för gift när båten skrapas och målas.

Påväxt sker när en båt ligger still, inte när den används!

Med Duk:

 • Dukens flytelement trycker den mot skrovet.
 • Ljuset stängs ute och det blir mörkt.
 • Näringstillförsel och syresättning hindras.
 • Här kan inget växa och leva!


Utan Duk:

 • Ljus, näringstillförsel och syresättning.
 • Här kan allt växa och leva!


MARINPRODUKTER.SE © 2014


Peter Bjärsved, Marinprodukter


Tel: 0730-336 054

Peter@marinprodukter.se