CoverRib

CoverRib

Båtduk för Ribbåtar


Så använder du CoverRib


Efter att protectorduken installerats på din båtplats använder du din båt precis som vanligt.

Båten körs upp på duken så långt att drev eller rigg trycker mot urtagets kant.

 

På hösten tas duken upp och påväxten som blir spolas eller borstas av från dukens undersida.

 


 

Passar alla båtplatser

                  Y-bom                                            Pålar                                       Längs brygga                       Utifrån brygga/Boj


MARINPRODUKTER.SE © 2014


Peter Bjärsved, Marinprodukter


Tel: 0730-336 054

Peter@marinprodukter.se