Vanliga Frågor

VANLIGA FRÅGOR • Vad händer om man kör för långt in på duken. Skadar inte propellern duken?

Propellern kan aldrig nå duken eftersom duken alltid ligger an mot skrovet.

 


 • Hur länge håller duken?

Vi har gjort forcerade tester med aluminiumbåt. Dukarna har minimalt slitage efter motsvarande mer än  10 års normalanvändning.(Gäller ej Cover light).

 


 • Vad händer om båtplatsen är utsatt för mycket vågor och vind?

Duken håller för vågor och vind och dämpar vågorna. En båt som ligger på duken ligger mycket lugnare än  en båt utan duk.

 


 • Blir det inte svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?

Tvärtom, båtplatser med avdrift och blåst blir nu enkla att använda.

Så fort fören kommer in på duken stabiliseras båten och man kan lungt styra in båten utan avdrift.

Dessutom stannar båten när du vill pga duken - ingen risk för kollision med bryggan. Sedan ligger båten   still och du kan i lugn och ro förtöja båten.

 


 • Vad händer när jag är borta från båtplatsen t.ex. på semester, blir det påväxt på båten?

Den lilla eventuella påväxt som börjar bildas dör och försvinner när du kommer tillbaka till båtplatsen där  du har din duk.

 


 • Fungerar bogpropellern när båten är på duken?

När fören är så långt in på duken att tunneln till bogpropellern täcks fungerar den inte. Det gör ingenting  då man i det läget inte har något behov av en bogpropeller. Se frågan ”Blir det svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?”

 


 • Kan man försäkra duken?

Ja det kan man. Försäkringsmässigt räknas duken som båttillbehör.

 


 • Hur skyddar man duken mot stöld?

Främre fästpunkterna måste alltid användas vid installation av duken. Genom att också trä en låsvajer     genom en främre fästpunkt måste tjuven alltid skära sönder den. Därför syns det alltid på en duk om den  är  stulen. Dessutom erbjuder vi för en begränsad kostnad att få en valfri text i dukens framkant. T.ex  ditt namn eller ett företagsnamn etc.


 


 • Skyddar duken även akterspegeln?

Duken skyddar bara delvis akterspegel mot påväxt beroende av båt- och motortyp. Eventuell påväxt på     akterspegel påverkar inte fart och bränsleförbrukning.

 


 • Vad händer om duken skadas. En reva eller ett hål?

Duken är så konstruerad att den fortsätter att flyta och skydda båten mot påväxt.

 


 • Kan man förvara duken utomhus under vintern?

Ja det går bra.

 


 • Är det besvärligt att rengöra duken när man tar upp den?

Man behöver bara rengöra duken så mycket att det mesta av påväxten lossnar. Duken ska ju tillbaka i      vattnet nästa säsong.MARINPRODUKTER.SE © 2014


Peter Bjärsved, Marinprodukter


Tel: 0730-336 054

Peter@marinprodukter.se